Hoe we waarde creëren voor onze stakeholders

Het waardecreatiemodel toont in één oogopslag de essentie van onze organisatie: welke waarde we creëren, voor wie, en op welke manier. Deze aanpak komt voort uit de adviserende richtlijnen van het International Integrated Reporting Framework. Het model maakt duidelijk wat wij nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren (input), wat we daar vervolgens mee doen (bedrijfsmodel), wat hiervan de uitkomsten zijn (output) en welke gevolgen die hebben voor milieu en maatschappij (impact).  

INPUT

Als organisatie maken we gebruik van verschillende kapitalen op de korte, middellange en lange termijn. Een van onze belangrijkste kapitalen is ons netwerk. Denk aan alle zendmasten, datacentra, wijkkasten en kabels in de grond. Voor noodzakelijke investeringen in dit netwerk zijn financiële middelen nodig, evenals voor investeringen in onze medewerkers en in duurzame en innovatieve oplossingen. 

Cruciaal zijn onze mensen zelf, die ervoor zorgen dat onze strategie wordt uitgevoerd. Hun kennis, ervaring en inzet is waar ons bedrijf op draait. Verder hebben we ook natuurlijke bronnen nodig. Denk aan energie, water en grondstoffen voor de ontwikkeling van onze netwerken, onze kantoren en de producten die we verkopen. En tot slot werken we samen met stakeholders en maatschappelijke partners om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.   

BEDRIJFSMODEL

Centraal in het waardecreatiemodel staan onze kernactiviteiten en strategie. De strategie is gericht op het bereiken van onze purpose: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Dit doen we aan de hand van vijf strategische focuspunten:   

  • Secure & seamless connectivity 

  • Endless entertainment 

  • Best business solutions 

  • Smart digital experience 

  • Progress for everyone 

Onze kernactiviteiten zijn er vervolgens op gericht om deze strategische focuspunten te ondersteunen en om bij te dragen aan ons doel. Tot slot sturen we vanuit onze organisatiestructuur ook op het beheersen van onze interne en externe risico’s en op ethisch handelen.

OUTPUT

Onze belangrijkste output is een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk, dat miljoenen klanten dagelijks continu gebruiken. We zetten ons ervoor in dat klanten en medewerkers online kunnen zijn in een veilige en beschermde digitale omgeving, waarin hun privacy gewaarborgd is.  

Hoe klanten ons merk en onze dienstverlening ervaren, zien we terug in de Net Promotor Score (NPS). Hieraan lezen we af in hoeverre klanten onze producten aanbevelen aan anderen. Zo begrijpen we steeds beter hoe klanten onze producten en diensten ervaren en waar we die verder kunnen verbeteren. 

We willen dat onze producten en diensten bijdragen aan een gezondere, efficiëntere, duurzamere en veiligere maatschappij. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2022 onze nieuwe en energiezuinige Mediabox geïntroduceerd en zetten we al jaren in op Internet of Things-oplossingen die zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering en betere klantervaring.  

Tot onze output behoort ook ons energieverbruik, CO2-uitstoot en materiaalstromen. We monitoren deze milieuprestaties nauwgezet en zetten erop in om – samen met ketenpartners – onze voetafdruk te verlagen en een steeds duurzamere organisatie te zijn.  

Over het boekjaar 2022 hebben we een gezond financieel resultaat behaald, waarmee we kunnen blijven investeren in ons netwerk, in innovatieve producenten en diensten en in onze medewerkers. Dit alles doen we vanuit een organisatie waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis en veilig voelt. Een organisatie waarin we elkaar respecteren om wie we (willen) zijn.

Onze doelen zijn om voor 2025 onze impact op het milieu te halveren én twee miljoen mensen digitaal vooruit te helpen in de samenleving.

IMPACT

Met onze outputs hebben we impact op de maatschappij en creëren we economische, sociale en ecologische waarde. Allereerst: in een steeds digitalere wereld is onze rol essentieel om ervoor te zorgen dat Nederland verbonden blijft. Met onze netwerken maken we het mogelijk dat miljoenen mensen contact onderhouden met vrienden, familie, collega’s, klasgenoten en klanten. Daarnaast werken we ook aan het gezonder, groener en veiliger maken van de samenleving met onze producten en diensten en dat doen we samen met onze partners in de keten.  

Onze doelen in de People Planet Progress-strategie zijn om voor 2025 onze impact op het milieu te halveren én twee miljoen mensen digitaal vooruit te helpen in de samenleving. Voor deze doelen hebben we ambities bepaald en onze impact in concrete getallen uitgedrukt zoals weergegeven in ons waardecreatiemodel. We dragen met deze strategie ook bij aan het bereiken van zes Sustainable Development Goals in 2030.  

Deel deze pagina: