Leave no-one behind

Maar liefst 2.5 miljoen Nederlanders zijn digitaal onvoldoende vaardig, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Wij zetten ons samen met partners in om te zorgen dat iedereen mee kan komen in de digitale samenleving. Dit doen we op verschillende manieren. Met programma’s die jong en oud digitale vaardigheden leren. Door de digitale toegang te verbeteren. En door onze digitale diensten en producten toegankelijk te maken voor iedereen. 

DIGI-VAARDIGE OUDEREN  

We zetten ons in het bijzonder in voor de digi-vaardigheden van kinderen en ouderen. De ouderen van Nederland steunen we al vele jaren met ons Welkom Online programma, waarin we nauw samenwerken met het Ouderenfonds en ASML. Met dit programma helpen we ouderen digitaal vaardiger te worden. Vrijwilligers, ook onze collega’s, staan paraat om vragen van ouderen te beantwoorden tijdens Welkom Online workshops. Daarnaast kan het programma ook zelfstandig doorlopen worden. 

In 2022 kwam onze docuserie Welkom Online uit. Hierin volgen we vijf ouderen die dankzij de cursus Welkom Online beter leren omgaan met het internet. En op de 50PlusBeurs gingen we in ons Welkom Online Café in gesprek met ouderen over hun vragen en vaardigheden.  

DIGI-VAARDIGE JONGEREN  

We zijn in gesprek met publieke en private partijen om te zorgen dat digitale geletterdheid structureel onderdeel wordt van lesprogramma’s op basisscholen. Tot die tijd bieden we het gratis lesprogramma Online Masters aan op basis- en middelbare scholen, in samenwerking met onder andere Mediawijzer.net en ECP/ veiliginternetten. Kinderen worden bewust gemaakt van de kansen en uitdagingen van de digitale wereld en leren onder andere over online pesten, nepnieuws en programmeren. Afgelopen jaar kwam daar een nieuwe module bij voor jongeren tussen de 12 en 18 die speciaal onderwijs volgen. Zij gaan onder andere met hun leerkracht in gesprek over online pesten en sexting. Ook leren ze hoe WhatsApp leuk blijft voor iedereen.  

Met onze programma’s Welkom Online voor ouderen en Online Masters voor jongeren bereiken we elk jaar ongeveer 200.000 mensen. 

EXPERIENCE DAYS 

Voor de beroepen van de toekomst zijn veel meer digitale vaardigheden nodig dan voor de beroepen van nu. Tijdens de Experience Days nodigen we het hele jaar scholieren uit groep 7 en 8 van de basisschool uit op de kantoren van VodafoneZiggo. Het doel is om kinderen te inspireren en kennis te laten maken met technologieën van vandaag én die van morgen. Tijdens zo’n dag volgen zij diverse technologie-workshops – van programmeren tot kabelstrippen – onder begeleiding van VodafoneZiggo-collega’s. De Experience Days helpen hen meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt én hun eigen talenten. We organiseren deze dagen samen met JINC, een organisatie die kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. In 2022 deden ruim 800 scholieren mee aan de Experience Days. 

We zien het als een verantwoordelijkheid om voor alle Nederlanders de toegang tot onze digitale maatschappij te verlenen.

DIGITALE TOEGANG VOOR IEDEREEN 

We zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om voor alle Nederlanders de toegang tot het internet en digitale producten te verbeteren. Daarom zijn we onderdeel van de Alliantie Digitaal Samenleven. Deze alliantie is geïnitieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Number 5 Foundation en VodafoneZiggo. Alleen wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken, kunnen we een digitaal inclusieve samenleving bereiken.

Binnen de alliantie testen we vanaf 2023 in de telecomsector een sociaal internetproduct. Dit houdt in dat mensen die een internetabonnement niet kunnen betalen tóch toegang tot het internet kunnen krijgen. Dit product willen we ook verbinden aan lesprogramma’s voor digi-vaardigheden en aan toegang tot digitale apparaten.  

SUPPORT EN SERVICE 

Om een groter aantal mensen te helpen met hun digi-vaardigheden, maakten we op de Dag van de Digitale Inclusie (30 november) bekend dat we onze winkels nog meer gaan inzetten als support- en servicepunten. Medewerkers van onze 106 winkels krijgen een training om klantvragen over digitale middelen nog beter te kunnen beantwoorden. We zetten dit initiatief kracht bij door ook lokaal samen te werken met organisaties die gespecialiseerd zijn in online hulp.  

TOEGANKELIJK GEBRUIK 

Wij willen dat onze producten en diensten toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Op basis van het landelijk gemiddelde schatten we dat 1.5 miljoen van onze klanten een vorm van een beperking heeft. We willen hen een veel betere gebruikservaring bieden. Zo zorgt onze afstandsbediening met voice control dat klanten eenvoudig door de menu’s navigeren. Met je stem geef je een opdracht aan de afstandsbediening en de mediabox voert het uit. Een andere aanpassing is het contrast op onze website. Zo gaan we witte letters op oranje vervangen voor zwart op oranje en maken we knoppen op de website contrastrijker. We zijn een onderzoek gestart hoe we de toegankelijkheid van onze producten en diensten verder kunnen uitbreiden. 

MEDEWERKERS STEP UP 

Het succes van de genoemde programma’s is onder andere te danken aan de inzet van VodafoneZiggo medewerkers. Via ons platform Step up for Good schrijven zij zich in om onder werktijd mee te doen aan de programma’s. Bijvoorbeeld door een gastles te geven voor Online Masters. In 2022 hebben 178 collega’s zich ingezet voor onze maatschappelijke programma’s. 

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS 

Onze programma’s versterken we in samenwerking met vele sociale partners.

Deel deze pagina: