De impact van inkoop

Ethiek en duurzaamheid staan bij VodafoneZiggo hoog in het vaandel, en dat verwachten wij ook van onze leveranciers. Onze keten maken we steeds duurzamer met onze inkoopcode, intensieve controle en begeleiding. Deze inspanningen werden in 2022 beloond met een gouden medaille van EcoVadis. Hiermee behoren we wereldwijd tot de 5% best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. 

Wij innoveren continu in hoe we produceren, met respect voor mensenrechten, gezondheid en planeet.

SAMENWERKING 

Jaarlijks kopen we voor meer dan 2 miljard euro in bij meer dan duizend leveranciers. Van partijen die ons vaste en mobiele netwerk bouwen en onderhouden tot internationale leveranciers van apparatuur als telefoons, modems en mediaboxen. En natuurlijk onze distributiepartners die onze producten bij de klant brengen.  

Met deze leveranciers werkt VodafoneZiggo nauw samen, zodat zij in hun productie voldoen aan de hoge eisen die wij ook aan onszelf stellen. Wij innoveren continu in hoe we produceren, met respect voor mensenrechten, gezondheid en planeet. Dat verwachten we ook van onze leveranciers. Alleen dan kunnen we arbeidsomstandigheden verbeteren en onze gezamenlijke CO2-voetafdruk verkleinen.  

ONZE INKOOPCODE 

Onze leveranciers moeten voldoen aan standaarden op het gebied van privacy, gezondheid, veiligheid, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Om die prestaties meetbaar te maken, hebben we al onze eisen vastgelegd in een duurzame en ethische inkoopcode. Die code vormt de basis voor onze afspraken met leveranciers. Met onze callcenters in Suriname en Turkije maken we bijvoorbeeld overeenkomsten over werkomstandigheden en eerlijke salarissen. En met energieleveranciers spreken we af dat de geleverde energie altijd groen en gecertificeerd is. 

CONTINU CONTROLEREN 

Niet alleen maken wij afspraken, we controleren ook of leveranciers daadwerkelijk voldoen aan onze duurzame eisen. Wij voeren zelf werkplekinspecties uit bij Nederlandse leveranciers met een hoog risicoprofiel. Bijvoorbeeld on site bij Ericsson, onze mobiele netwerkleverancier. Internationaal krijgen we hulp van de Joint Audit Corporation (JAC). Daarin werkt ons moederbedrijf Vodafone Group samen met andere telecombedrijven. Die voert internationale audits uit om de maatschappelijke en milieuprestaties van invloedrijke leveranciers te verbeteren. Dit is een manier om sectorbreed en wereldwijd duurzame impact te maken.  

INZICHT IN LEVERANCIERS 

Het onafhankelijk ratingbureau EcoVadis helpt ons om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers. EcoVadis evalueert en monitort onze leveranciers om te zien hoe zij scoren op 21 maatschappelijke onderwerpen binnen vier thema’s: milieurisico’s, sociale risico’s, ethische risico’s en leveranciersrisico’s. Dit geeft inzicht in hoe ethisch en duurzaam een partner handelt. De keten van toeleveranciers compleet transparant maken en hier grip op krijgen is niet eenvoudig, maar de evaluaties van EcoVadis helpen ons richting dit doel.  

Inmiddels heeft EcoVadis meer dan 275 van onze top-500 leveranciers beoordeeld en aangesloten op hun platform. Samen zijn zij goed voor ruim een miljard euro van onze uitgaven. Nu we de grootste leveranciers helder in beeld hebben, zijn we met EcoVadis begonnen om ook steeds meer van onze kleinere leveranciers aan te sluiten op het platform. 

GOUD VAN ECOVADIS   

Elke organisatie die door EcoVadis wordt beoordeeld, verdient bij goed presteren een medaille van brons tot platina. Onze toeleveranciers ondersteunen wij om minstens een bronzen medaille te halen. Halen ze dit niveau niet, dan gaan we met hen in gesprek om samen een verbeterplan op te stellen. 

Deze aanpak heeft positieve invloed op onze eigen score bij EcoVadis, die ook onze duurzaamheid onder de loep neemt. Mede dankzij de steeds duurzamere leveranciersketen kregen wij in 2022 een gouden medaille van EcoVadis. Daarmee behoren we wereldwijd tot de top 5% van meest duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven. 

100% BEWUST INKOPEN 

Onze ambitie is dat in heel onze organisatie duurzaamheid belangrijk is bij elke inkoop-aanvraag en investeringsbeslissing. Onderdeel hiervan is dat we maatschappelijke criteria opnemen in tendertrajecten, zoals we ook hebben vastgelegd in onze CSR-strategie. Eind 2022 bevatte de helft van onze tenders zulke criteria; we willen dit in 2023 richting 80% brengen.  

Het onafhankelijk ratingbureau EcoVadis helpt ons om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers.

Deel deze pagina: