5. Progress for everyone

Een optimale werkomgeving, dat is wat we onze medewerkers willen bieden. Daarom moedigen wij hen aan om mee te praten over hun cao, zich grenzeloos te ontwikkelen en de verbinding met elkaar te zoeken in sterke samenwerkingen. Om het belang van deze kansen te benadrukken, bieden we steeds meer handvatten om ze ook te grijpen. Dit doen we met trainingen, slim ingerichte kantoren en inzichten uit data over onze manier van werken. 

EIGEN ONTWIKKELING EERST 

Een mooi carrièrepad uitstippelen, je vorderingen monitoren en je grenzeloos ontwikkelen. Het zijn allemaal kenmerken van een goede werkplek. We stimuleren medewerkers dan ook om hun eigen ontwikkeling aan te jagen. En reiken hen hierbij een pakket met tools aan. Zoals Career4U, het platform dat inzicht geeft in mogelijke interne carrièrepaden; GROW, ons performance-managementsysteem dat focust op ontwikkeling; en Progress for You, een leerplatform met ruim 20.000 trainingen, workshops en e-learnings. 

Binnen VodafoneZiggo zijn zes persona’s gemaakt, omschrijvingen van fictieve collega’s die zich elk in een andere fase van hun loopbaan bevinden. Iemand die net begint bij VodafoneZiggo bijvoorbeeld, en iemand die juist wil doorgroeien naar een nieuwe functie. Bij elk persona geven we handvatten voor kwartaaldoelen en voor hoe je Career4U, GROW en Progress for You het beste kunt inzetten. Ambassadeurs, collega’s die in dezelfde fase van hun carrière zijn, staan klaar om hierover mee te denken en te adviseren. 

We stimuleren medewerkers om hun eigen ontwikkeling aan te jagen.

MEDEWERKERS CENTRAAL 

Binnen VodafoneZiggo is ontwikkeling cruciaal. Om relevant te blijven als organisatie in de snel veranderende omgeving staan onze medewerkers centraal. Zo hebben onze medewerkers dit jaar samen bijna 7000 trainingen aangevraagd. Daarvan is ongeveer 40% incompany gegeven. Deze trainingen worden vaak georganiseerd vanuit de business, waarbij medewerkers met collega’s aan hun ontwikkeling werken. Denk aan Engels of een certificering op Scrum Product Owner, maar ook storytelling en leidinggeven zonder macht. Naast trainingen wordt ook intensief gebruik gemaakt van online leermogelijkheden als eerste stap om te ontwikkelen op een thema, al of niet opgevolgd door een training. Zo werden honderden e-learnings gevolgd en 365 scans ingevuld, waaronder veel talent- en loopbaanscans.   
  

INCLUSIEVE CAO 

Arbeidsvoorwaarden die écht breed worden gedragen bereiken we met de draagvlak-cao die we gesloten hebben met vakbond De Unie. Hierbinnen kunnen ook medewerkers die geen lid zijn van de vakbond gewoon meestemmen. In 2022 stemde daardoor 83% van onze medewerkers op het meest recente cao-voorstel; 67% stemde voor het bereikte onderhandelingsresultaat 

Ook kent VodafoneZiggo’s cao inclusieve verlofregelingen. Medewerkers met verschillende soorten partnerschap en gezinssamenstellingen krijgen dezelfde opties voor verlof. Medewerkers die geboorte- en ouderschapsverlof opnemen, krijgen op basis van de cao een aanvulling op dit verlof. En medewerkers kunnen nu Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag omruilen voor een andere (feest)dag die bij hen past. 

De Corona pandemie heeft fundamenteel veranderd hoe we werken en samenwerken.

CONNECTED WORKING 2.0 

De pandemie heeft fundamenteel veranderd hoe we werken en samenwerken. Om ook in 2022 een optimale werkomgeving te bieden, introduceerden wij een nieuwe manier van werken: Connected Working 2.0. Hierbij ligt de focus op elkaar blijven zien, ons verbonden voelen en een gezonde balans tussen werk en privé. Collega’s binnen een team spreken af op welke dagen ze naar kantoor komen. En wie naar kantoor komt, doet dat vooral om sociale contacten te onderhouden en om samen te werken rondom complexe onderwerpen en aan projecten die om veel creativiteit vragen. Om deze manier van werken aan te moedigen, creëerden we veel meer samenwerkingsruimtes in onze kantoren. 

IN GESPREK VANUIT DE DATA 

Met elkaar verbonden blijven, ook als je deels vanuit huis werkt. Dat vinden wij belangrijk. Elk kwartaal leggen we de vinger aan de pols met ons Heartbeat-onderzoek. Met deze anonieme engagement survey krijgen teams inzicht in hun eigen werkplezier, als startpunt voor een open gesprek. Zo kunnen teams met elkaar afspreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen energie krijgt van het werk. Recent Heartbeat-onderzoek laat zien dat 86% van de medewerkers betrokken en bevlogen is. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd blijven we continu alert op factoren die het werkplezier beïnvloeden.   

Samen met het Heartbeat-onderzoek hebben we een ONA-dashboard, dit geeft op teamniveau – niet herleidbaar tot individuen – inzicht in werk- en samenwerkpatronen. Als uit de data bijvoorbeeld blijkt dat een team vaak overwerkt, dan krijgen de leden een tip mee om te zorgen voor meer balans. Ander voorbeeld: in de rapportage zien we ook of veel teamleden multitasken tijdens meetings, een teken dat er misschien te veel werk is voor de hoeveelheid tijd. Door teams de tools te geven om met elkaar het gesprek aan te gaan, verbeteren teams zelf hun werk- en samenwerkpatronen om de beste werkplek te creëren.  

Daarbij heeft VodafoneZiggo voor medewerkers een breed vitaliteitsaanbod. Dit richt zich op vier gebieden: mentaal fit, fysiek fit, sociaal verbonden en financieel fit. 

INZETTEN OP GROEI EN ENGAGEMENT  

Vooruitkijkend staat groei op de agenda. Onze medewerkers ondersteunen in hun opleidings- en ontwikkelkansen. En ervoor zorgen dat voor iedereen de kansen zichtbaar zijn. Daarnaast hebben we qua engagement extra aandacht voor collega’s met direct klantcontact: van monteurs tot winkelmedewerkers en collega’s in de contactcenters. Als zij met positieve energie hun werk doen, heeft dat directe impact op de klantbeleving. Daar willen we op blijven focussen. 
  

Onze Heartbeat-enquête geeft teams inzicht in hun eigen werkplezier.

CULTURE CREW

VodafoneZiggo heeft samen met haar medewerkers drie bedrijfswaarden vastgesteld: Open Up, Team Up en Step Up. Om deze waarden onder de aandacht te brengen, is in 2017 bij de start van VodafoneZiggo de Culture Crew opgericht. De Culture Crew bestaat uit collega's uit heel VodafoneZiggo die een passie delen voor onze cultuur, vooral de manier waarop we ons binnen het bedrijf gedragen. Zij initiëren verschillende activiteiten, zoals het faciliteren van Coffee & Connect-sessies, het aangaan van discussies over onderwerpen uit de Heartbeat en het informeren van nieuwe collega's over onze cultuur tijdens onboardingdagen. Als bedrijf zijn we voortdurend in ontwikkeling en ontwikkelen we onze cultuur.

Deel deze pagina: