Elektromagnetische velden

VodafoneZiggo streeft vanuit collectief belang naar een hoogwaardig en landelijk dekkend netwerk, zodat iedereen overal bereikbaar kan zijn. VodafoneZiggo is zich bewust van de vragen die er leven in de maatschappij rondom elektromagnetische velden (EMV) van mobiele netwerken. Als leverancier van vitale infrastructuur staan wij dankzij strenge normen en scherp beleid in voor een mobiel netwerk dat veilig is voor mens en milieu. 

BLIK VAN BUITEN 

Als het gaat over EMV gaat, kijken er veel partijen met grote belangstelling mee. De overheid, waaronder de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom), het internationale ICNIRP1, onze moeders Vodafone Group en Liberty Global, de netwerkoperatorsvereniging Monet, de media en natuurlijk het Nederlandse publiek. Ook neemt VodafoneZiggo deel aan het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), dat onder meer normen en standaarden opstelt voor de manier om blootstelling te meten of berekenen.  

INTERNATIONALE NORMEN 

Uitgebreid onderzoek toont aan dat mobiele telefoonfrequenties geen nadelige effecten hebben op de menselijke gezondheid, zolang de blootstelling binnen de limieten van de ICNIRP blijft. Deze internationale wetenschappelijke commissie heeft in haar limieten al grote veiligheidsmarges opgenomen. Net als elke andere telecomprovider moet VodafoneZiggo zich houden aan deze ICNIRP-normen en die van de overheid. Uit metingen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur blijkt telkens opnieuw dat wij zeer ruim binnen de ICNIRP-normen presteren (zie bijvoorbeeld Straling en gezondheid | Antennebureau (new window)). 

STEVIG EIGEN BELEID 

Al deze externe normen zijn pas het begin – onze eigen standaarden en prestaties liggen veel hoger. In het managen van mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s van elektromagnetische velden volgen we de Vodafone Group RF Management Policy Standard. Dit is beleid voor beheer, ontwerp, inkoop en installatie van radiobasisstations en kleinere mobiele antennes en terminals.

VodafoneZiggo moet zich houden aan de ICNIRP-normen en die van de overheid.

Ook hoe we de locaties van onze apparatuur delen met andere mobiele operators, ligt vast in onderling afgesproken beleid. Regelmatig bespreken we als operators in Monet-verband de stand van zaken rond elektromagnetische velden. We werken als telecombranche op dit vlak dan ook nauw samen om te zorgen dat we allemaal onder de limieten blijven. 

Deel deze pagina: